Kontynuowanie wychowania przedszkolnego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zgodnie z art.20w ust 2 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256,poz 2572) rodzice dzieci przyjętych do danego publicznego przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu , w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.