Aktualności/Ogłoszenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

 

 

 

 

Artykuły

DYŻURY PRZEDSZKOLI W OKRESIE WAKACYJNYM

 Drodzy Rodzice !

Zbliża się okres wakacji. Uprzejmie prosimy o zapisanie dziecka na wakacje. Przedszkole nasze pracuje w miesiącu sierpniu. Dyżury prezentują się następująco:

Lp.

Nazwa przedszkola

Okres pracy

1.

Przedszkole Miejskie nr 2 w Złotoryi ul. Górnicza

01-31.07.2024 r.

2.

Przedszkole Miejskie nr 2 w Złotoryi ul. Letnia

01-31.07.2024 r.

3.

Przedszkole Miejskie nr 1 w Złotoryi ul. Staszica

01-31.08.2024 r.

Listy do zapisów będą udostępnione w księgowości.

Zapisy do dnia 25 czerwca 2024

7 czerwca 2024

REKRUTACJA 2024/2025

Drodzy Rodzice

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 nadal trwa-ZAPRASZAMY DO NAS

10 kwietnia 2024

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJŚCA 2024/2025

REKRUTACJA  UZUPEŁNIAJĄCA

dzieci do oddziałów przedszkolnych

w Przedszkolu Miejskim nr 1

w Złotoryi

na rok szkolny 2024/2025

 Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 w Złotoryi ogłasza rekrutację uzupełniającą dzieci do oddziałów przedszkolnych na nowy rok szkolny 2024/2025.

Nabór odbędzie się w dniach od 03.06.2024 r. do 22.08.2024 r. zgodnie z harmonogramem rekrutacji i obejmował będzie dzieci 3-6-letnie (tj. urodzone w 2021, 2020, 2019, 2018 roku).

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami dodatkowymi składać należy:

- w formie papierowej w księgowości przedszkola ( w części piwnicznej budynku w godz. 8.00 – 15.00 albo

- w formie elektronicznej na adres e-mail: przedszkole1@zlotoryja.pl  lub skrytkę ePUAP/PM1Zlotoryja/SkrytkaESP . Ta forma wymaga przesłania oryginałów dokumentów pocztą tradycyjną.

Regulamin Rekrutacji i druki dokumentów wymaganych podczas rekrutacji dostępne są do pobrania na stronie BIP przedszkola: przedszkole1.zlotoryja.pl lub w księgowości przedszkola.

DOKUMENTY DOTYCZĄCE REKRUTACJI

NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Dokumenty składane przez rodziców/prawnych opiekunów do przedszkola to:

1) Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola (składają rodzice/ prawni opiekunowie dzieci)  

2) Inne dokumenty załączane w miarę potrzeb postępowania rekrutacyjnego tj.:

  1. Oświadczenie o zatrudnieniu:
  2. Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do tej samej placówki;
  3. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka;
  4. Oświadczenie o wychowywaniu dziecka w rodzinie wielodzietnej;
  5. Decyzje o niepełnosprawności: kandydata, jednego z rodziców, rodzeństwa kandydata, objęcia kandydata pieczą zastępczą

HARMONOGRAM REKRUTACJI UZUPEŁNIAJACEJ

NA ROK SZKOLNY 2024/2025

1) Składanie wniosków o przyjęcie dzieci do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym ( od 03 czerwca do 22 sierpnia 2024 r.)

2) Weryfikacja wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przez Komisję Rekrutacyjną (od 23 sierpnia do 27 sierpnia 2024 r.)

4) Podanie do wiadomości rodziców/ opiekunów prawnych przez Komisję Rekrutacyjną listy zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ( 28 sierpnia 2024 r.)

5) Potwierdzenie przez rodzica/ opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia do naszej placówki w postaci pisemnego oświadczenia ( od 28 sierpnia do 29 sierpnia 2024 r.)

6) Podanie do wiadomości rodziców przez Komisje Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

( 30 sierpnia 2024 r.)

8) Podpisanie umowy przez rodzica/ prawnego opiekuna z placówką (do 30 sierpnia 2024 r.)

Harmonogram rekrutacji do przedszkola określony został w Załączniku nr 1 Burmistrza Miasta Złotoryja Nr 0050.15.2024 z dnia 29 stycznia 2024 r.

6 czerwca 2024

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie