Dokumenty dotyczące rekrutacji

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

DOKUMENTY DOTYCZĄCE REKRUTACJI

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Dokumenty składane przez rodziców/prawnych opiekunów do przedszkola to:

1) Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, (składana jest przez rodziców, których dziecko uczęszczało w roku szkolnym 2018/2019 do naszej placówki i rodzice / prawni opiekunowie chcą , aby kontynuowało ono edukację nadal w naszej placówce);

2) Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola (składają rodzice/ prawni opiekunowie dzieci, które nie uczęszczały do naszego przedszkola);

3) Inne dokumenty załączane w miarę potrzeb postępowania rekrutacyjnego tj.:

  1. Oświadczenie o zatrudnieniu:
  2. Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do tej samej placówki;
  3. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka;
  4. Oświadczenie o wychowywaniu dziecka w rodzinie wielodzietnej;
  5. Decyzje o niepełnosprawności: kandydata, jednego z rodziców, rodzeństwa kandydata, objęcia kandydata pieczą zastępczą.

 

 

Artykuły

Oświadczenie woli

Drodzy Rodzice,

przypominamy  ważny termin od 26.04.2018 r. do 07.05.2018 r. trzeba złożyc oświadczenie woli jeżeli Wasze dziecko zostało przyjęte do Przedszkola.

Dokument ten dotyczy również rodziców , którzy złożyli deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

25 kwietnia 2018