REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 czerwca 2019

INFORMACJA O REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ NA WOLNE MIEJSCA

W dniach od 03.06.2019 r. do 07.06.2019 r. prowadzone będzie postępowanie rekrutacyjne uzupełniające na wolne miejsca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Złotoryja.

W postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym mogą wziąć udział dzieci, które:

  • nie zostały przyjęte do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym;
  • nie brały udziału w postępowaniu rekrutacyjnym;

Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające prowadzone jest na wolne miejsca do:

  • Przedszkola Miejskiego nr 1 – 1 wolne miejsce;

Rodzic/opiekun prawny zainteresowany zapisem dziecka do placówki, powinien złożyć w terminie od 03.06.2019 r. do 07.06.2019 r. w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej „Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej”. Wnioski dostępne są w każdej placówce lub można je pobrać ze stron internetowych przedszkoli i szkół podstawowych.